Komunikat w sprawie wysokości dochodu – rozdzielenie miejsc w akademikach 21 i 28 sierpnia 2017 r.

drukuj drukuj

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów informuje, że wnioski, w których został wykazany dochód powyżej 2 246 PLN (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniach 21 i 28 sierpnia 2017 r. zostały rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Doktoranci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 21 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się o akademik w turach 15, 18  i 28 września 2017 r.


Data publikacji: 21 sierpnia 2017