Komunikat w sprawie wysokości dochodu – rozdzielenie miejsc w akademikach 15 i 18 września 2017 r.

drukuj drukuj

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów informuje, że wnioski, w których został wykazany dochód powyżej 2 700 PLN (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniach 15 i 18 września 2017 r. zostały rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Doktoranci, którzy nie otrzymali miejsca w dniach 15 i 18 września 2017 r. mogą ubiegać się o akademik w turze 28 września 2017 r.


Data publikacji: 15 września 2017