drukuj drukuj

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021:

 

Aplikowanie o miejsce w pokojach dwuosobowych w Domach Studenta UW odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy w sekcji DLA WSZYSTKICH wybrać WNIOSKI oraz wypełnić:

1) w przypadku doktorantów spoza Polski: sam wniosek
2) w przypadku doktorantów Polaków: wniosek oraz oświadczenie finansowe za ubiegły rok.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Następnie skan wraz z załącznikami:

1) Polacy – dokumenty finansowe oraz mapa (np. Google maps) z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
2) Cudzoziemcy – sama mapa z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
należy przesłać drogą elektroniczną do Pani Darii Balcerzak – daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021:

dla obecnych doktorantów – od 13 lipca 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.
dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 28 września 2020 r. 

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

Obecnym doktorantom – 24 sierpnia 2020 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek.

Doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich – 30 września 2020 r. 

Obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOOSweb o ponowne przyznanie miejsca – 5 października 2020 r. 

Kwaterowanie w Domach Studenta:

Dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 19 października 2020 r.


Data publikacji: 22 lipca 2020