Akademiki – ostatnie rozdanie miejsc

drukuj drukuj

Przypominamy, że 5 października br. odbędzie się ostatnie rozdanie miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego.  

Miejsca zostaną rozdane obecnym doktorantom oraz doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich.

Aplikowanie o miejsce w Domach Studenta UW odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy w sekcji DLA WSZYSTKICH wybrać WNIOSKI oraz wypełnić:

1) w przypadku doktorantów spoza Polski: sam wniosek
2) w przypadku doktorantów Polaków: wniosek oraz oświadczenie finansowe za ubiegły rok.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Następnie skan wraz z załącznikami:

1) Polacy – dokumenty finansowe oraz mapa (np. Google maps) z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
2) Cudzoziemcy – sama mapa z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
należy przesłać drogą elektroniczną do Pani Darii Balcerzak – daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

 

We would like to remind you that last round of distribution of accommodations in dormitories takes place on the 5th October.

The accommodations will be given to current doctoral students and doctoral students admitted to the I year of education in doctoral schools.

Applying for accommodation in dormitories of the UW takes place via USOSWeb.

After logging in the USOSWeb system please enter the COMMON SECTION tab,  choose APPLICATIONS and fill out:

  • for doctoral students from outside of Poland: application only
  • for doctoral students from Poland: application and the financial statement for the previous year

After completing the application it needs to be printed and signed. The scan should contain the following attachments:

  • Polish citizens – financial documentation and a map (for example Google Maps) indicating a route from the place of residence to the main campus of the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście street 26/28 in Warsaw)
  • Non-Polish citizens: a map indicating a route from the place of residence to the main campus of the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście street 26/28 in Warsaw).

The scanned documents should be sent to the following email address: daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 02 października 2020