Likwidacja Biura

drukuj drukuj

Zgodnie z Zarządzeniem REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego informuję, że z dniem 1 maja 2021 r. Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego zakończyło działalność.

W związku ze zmianami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu Warszawskiego w następujących sprawach proszę kontaktować się z następującymi biurami:

– kwaterowanie w Domach Studenta, świadczenia pomocy materialnej, ubezpieczenia, stypendia dla doktorantów – Biuro ds. Pomocy Materialnej (http://bss.uw.edu.pl/kontakt/);

– sprawy związane z tokiem kształcenia doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Biuro ds. Obsługi Kształcenia (http://bss.uw.edu.pl/kontakt/);

– powołanie studiów podyplomowych i zmiany w programie studiów podyplomowych – Biuro Innowacji Dydaktycznych (bid@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 105);

– sprawy związane z dyplomami – Biuro Rad Naukowych, odbiór dyplomów możliwy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu (m.morski@uw.edu.pl).


Data publikacji: 18 maja 2021