Akty prawne

drukuj drukuj

 Opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) wynosi:
17 PLN za oryginał
25,50 PLN za duplikat

Numer konta, na które należy wpłacać:
56116022020000000076486236
Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tytułem: opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej Imię i Nazwisko Doktoranta

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554)