Postanowienia

drukuj drukuj

STUDIA DOKTORANCKIE

  • NOWE Postanowienie nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz. 348)
  • NOWE Postanowienie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz. 280)
  • NOWE Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r., poz. 248)
  • Postanowienie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017 (Monitor UW z 2016 r., poz. 340)
  • Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2015/2016 (Monitor UW z 2015 r., poz. 171)

STUDIA PODYPLOMOWE

  • Obwieszczenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania planów i programów studiów podyplomowych (Monitor UW z 2014 r., poz. 282)