Regulaminy

drukuj drukuj

STUDIA DOKTORANCKIE

  • Uchwała nr 444 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 191)
  • Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzony obwieszczeniem nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2016 r., poz. 321)

STUDIA PODYPLOMOWE

  • Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017, poz. 53)