Uchwały

drukuj drukuj

STUDIA DOKTORANCKIE

  • NOWE Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r., poz. 150)
  • Uchwała nr 559 Senatu UW z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017. (Monitor UW z 2016 r., poz. 183)
  • Uchwała nr 290 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wzoru Umowy za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty z uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Wzór umowy o odpłatnościach za studia doktoranckie (Monitor UW z 2014 r., poz. 188)
  • Uchwała nr 175 Senatu UW z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia i planów studiów doktoranckich (Monitor UW z dnia 2014 r., poz. 16)
  • Uchwała nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2015 r., poz. 218)

STUDIA PODYPLOMOWE

  • NOWE Uchwała nr 221 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych uprawionych do prowadzenia studiów podyplomowych dotyczących projektowania programów studiów podyplomowych (Monitor UW z 2017 r., poz. 342
  • NOWE Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017, poz. 53)
  • NOWE Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Monitor UW z 2017 r., poz. 54)
  • Obwieszczenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Monitor UW z 2017 r., poz. 158)
  • Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych