Uchwały

drukuj drukuj

STUDIA DOKTORANCKIE

 • NOWE Uchwała nr 500 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r., poz. 500)
 • Uchwała nr 432 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie programów kształcenia w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r., poz.158)
 • Uchwała nr 412 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019 r., poz. 116) (ENG)
 • Uchwała nr 308 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz. 114)
  Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz. 130)
 • Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r., poz. 150)
 • Uchwała nr 559 Senatu UW z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017. (Monitor UW z 2016 r., poz. 183)
 • Uchwała nr 290 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wzoru Umowy za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty z uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Wzór umowy o odpłatnościach za studia doktoranckie (Monitor UW z 2014 r., poz. 188)
 • Uchwała nr 175 Senatu UW z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia i planów studiów doktoranckich (Monitor UW z dnia 2014 r., poz. 16)
 • Uchwała nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2015 r., poz. 218)

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Uchwała nr 312 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią (Monitor UW z 2018 r., poz. 118) – studia w całości opłacane przez podmiot finansujący
 • Uchwała nr 313 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią (Monitor UW z 2018 r., poz. 119) – studia finansowane w części przez słuchacza i w części przez podmiot finansujący
 • Uchwała nr 221 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych uprawionych do prowadzenia studiów podyplomowych dotyczących projektowania programów studiów podyplomowych (Monitor UW z 2017 r., poz. 342
 • Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017, poz. 53)
 • Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Monitor UW z 2017 r., poz. 54)
 • Obwieszczenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Monitor UW z 2017 r., poz. 158)
 • Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych