Zarządzenia

drukuj drukuj

STUDIA DOKTORANCKIE/SZKOŁY DOKTORSKIE 

 • NOWE Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. 354)
 • NOWE Zarządzenie nr 179 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r., poz. 355)
 • NOWE Zarządzenie nr 203 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r., poz. 381)
 • Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2020/2021 pobieranych za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2020 r., poz. 195)
 • Zarządzenie nr 148 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 327)
 • Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r., poz. 318)
 • Zarządzenie nr 149 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 328 )
 • Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkół Doktorskich w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019 r., poz. 188)
 • Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2019/2020 pobieranych za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019 r., poz. 94)
 • Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz. 64)
 • Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz. 130)
 • Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 (Monitor UW z 2018 r., poz 88)
 • Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2018 r., poz. 8)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW (wersja Regulaminu z 30 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem z 15 stycznia 2018 roku).
 • Zarządzanie nr 92 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone cudzoziemcom podejmującym studia doktoranckie na zasadach odpłatności (Monitor UW z 2017 r., poz. 416)
 • Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017 r., poz. 289)
 • Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017 r., poz. 288)
 • Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r., poz. 96)
 • Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 (Monitor UW z 2016 r., poz. 92)
 • Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r., poz. 181)
 • Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2015 r., poz. 164)
 • Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 r., poz. 168)
 • Zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich (Monitor UW z 2013 r., poz. 169)
 • Zarządzenia nr 35 Rektora UW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na UW (Monitor UW z 2012 r., poz. 215)
 • Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego (Monitor UW z 2011 r., poz. 234)
 • Zarządzenie nr 33 Rektora UW z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie obsługi studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2007 r., nr 7, poz. 339).
 • Zarządzenie nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW (Monitor UW z 2007 r., poz. 261)

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 2017 r., poz. 349)
 • Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie obsługi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2016 r., poz. 55)