Likwidacja Biura
18 maja 2021

Zgodnie z Zarządzeniem REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego informuję, że z dniem 1 maja 2021 r. Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego zakończyło działalność.

W związku ze zmianami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu Warszawskiego w następujących sprawach proszę kontaktować się z następującymi biurami:

– kwaterowanie w Domach Studenta, świadczenia pomocy materialnej, ubezpieczenia, stypendia dla doktorantów – Biuro ds. Pomocy Materialnej (http://bss.uw.edu.pl/kontakt/);

– sprawy związane z tokiem kształcenia doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Biuro ds. Obsługi Kształcenia (http://bss.uw.edu.pl/kontakt/);

– powołanie studiów podyplomowych i zmiany w programie studiów podyplomowych – Biuro Innowacji Dydaktycznych (bid@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 105);

– sprawy związane z dyplomami – Biuro Rad Naukowych, odbiór dyplomów możliwy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu (m.morski@uw.edu.pl).


Informacje rekrutacyjne dotyczące studiów podyplomowych
16 kwietnia 2021

Informacje rekrutacyjne dotyczące studiów podyplomowych dostępne są na stronie internetowej systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): https://irk.uw.edu.pl/pl/


OGŁOSZENIE – SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ UCZELNIANE ORGANIZACJE DOKTORANCKIE
10 listopada 2020

Stosownie do § 12 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”, ogłaszam, że dokumenty uczelnianych organizacji doktoranckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura Studiów Doktoranckich  i Kształcenia Podyplomowego UW: anna.adamczyk@adm.uw.edu.pl

Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). 


22 lipca 2020

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021:

 

Aplikowanie o miejsce w pokojach dwuosobowych w Domach Studenta UW odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy w sekcji DLA WSZYSTKICH wybrać WNIOSKI oraz wypełnić:

1) w przypadku doktorantów spoza Polski: sam wniosek
2) w przypadku doktorantów Polaków: wniosek oraz oświadczenie finansowe za ubiegły rok.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Następnie skan wraz z załącznikami:

1) Polacy – dokumenty finansowe oraz mapa (np. Google maps) z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
2) Cudzoziemcy – sama mapa z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
należy przesłać drogą elektroniczną do Pani Darii Balcerzak – daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021:

dla obecnych doktorantów – od 13 lipca 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.
dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 28 września 2020 r. 

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

Obecnym doktorantom – 24 sierpnia 2020 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek.

Doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich – 30 września 2020 r. 

Obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOOSweb o ponowne przyznanie miejsca – 5 października 2020 r. 

Kwaterowanie w Domach Studenta:

Dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 19 października 2020 r.


ELIT – rekrutacja na międzynarodowe studia doktoranckie
11 maja 2020

ELIT – Empirical study of Literature Training Network – rekrutacja na międzynarodowe studia doktoranckie

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami empirycznymi tekstów literackich, jak również badaniem procesu czytania takich tekstów, opracowaniem nowych modeli neurokognitywnych, zgłębianiem innowacyjnych technologii i metod w badaniach eksperymentalnych, tworzeniem nowych paradygmatów badawczych, skutkami digitalizacji czytania dla procesów kognitywnych, jak również wieloma innymi aspektami związanymi m.in. z nauczaniem czytania w klasach wczesnoszkolnych, wpływem czytania na rozwój empatii czy samopoczucie, recepcją tekstów w przestrzeni publicznej czy zaletami tzw. shared reading – zapraszamy do projektu!

Projekt prowadzony jest w ramach programu Horyzont 2020 – Działania Marii Skłodowskiej-Curie. Zakłada on stworzenie międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, łączących nauki humanistyczne z naukami społecznymi. Doktorant będzie prowadził prace badawcze głównie na dwóch uniwersytetach – pierwsze 12 miesięcy spędzi na wybranym uniwersytecie wiodącym, a następnie pojedzie na kolejne 12 miesięcy na uniwersytet partnerski. Oprócz tego będzie uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez biorące udział w projekcie uniwersytety, jak również partnerów nieakademickich (wydawnictwa, szkoły, organizacje badawcze, stowarzyszenia, itp.).  Odbędzie również dwumiesięczny staż u partnera nieakademickiego.

Studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora z dwóch uniwersytetów (tzw. joint degree lub double degree).

Autorami i kierownikami projektu w ramach stworzonego konsorcjum jest 10 naukowców, głównie z uniwersytetów europejskich (m.in. z Norwegii, Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Polski, Słowacji, Włoch) oraz z Izraela. Każdy z uniwersytetów reprezentuje jeden naukowiec – przyszyły promotor pracy doktorskiej. Uniwersytet Warszawski w konsorcjum reprezentuje dr hab. Monika Płużyczka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.elitnetwork.eu , na której można znaleźć informacje o promotorach, partnerach nieakademickich, o planowanych pracach badawczych na każdym z uniwersytetów, jak i o warunkach rekrutacji: https://www.elitnetwork.eu/call-for-applications/

Termin składania dokumentów: do 15 czerwca 2020.

Szczegóły programu


Zmiana organizacji pracy
16 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo

W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora  Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,  Biuro ds. Studiów Doktorskich i Kształcenia Podyplomowego  pracuje w trybie pracy zdalnej oraz od 1 lipca  2020 r. w formie dyżurów, które mają charakter pracy wewnętrznej. 

Dyżury będą odbywały się od  poniedziałku do piątku  w godzinach 9-15. 

Prosimy o kontakt e-mailowy. Wszystkie dokumenty prosimy kierować do Kancelarii Ogólnej. 

Osoby, które chciałyby odebrać dyplom doktorski lub habilitacyjny prosimy o wcześniejsze umówienie się na odbiór na konkretny dzień mailowo pod adresem kamila.sobczyk@adm.uw.edu.pl