OGŁOSZENIE – SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ UCZELNIANE ORGANIZACJE DOKTORANCKIE
10 listopada 2020

Stosownie do § 12 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”, ogłaszam, że dokumenty uczelnianych organizacji doktoranckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura Studiów Doktoranckich  i Kształcenia Podyplomowego UW: anna.adamczyk@adm.uw.edu.pl

Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). 


Zmiana organizacji pracy Biura
21 października 2020

UWAGA

W związku z Obwieszczeniem nr 28 Rektora UW z dnia 20 października 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego pracuje w trybie zmianowym do godziny 14:00 do odwołania.

Odbiór dyplomów doktorskich i habilitacyjnych tylko po wcześniejszym umówieniu się z Panią Kamilą Sobczyk pod adresem: kamila.sobczyk@adm.uw.edu.pl


Akademiki – ostatnie rozdanie miejsc
02 października 2020

Przypominamy, że 5 października br. odbędzie się ostatnie rozdanie miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego.  

Miejsca zostaną rozdane obecnym doktorantom oraz doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich.

Aplikowanie o miejsce w Domach Studenta UW odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy w sekcji DLA WSZYSTKICH wybrać WNIOSKI oraz wypełnić:

1) w przypadku doktorantów spoza Polski: sam wniosek
2) w przypadku doktorantów Polaków: wniosek oraz oświadczenie finansowe za ubiegły rok.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Następnie skan wraz z załącznikami:

1) Polacy – dokumenty finansowe oraz mapa (np. Google maps) z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
2) Cudzoziemcy – sama mapa z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
należy przesłać drogą elektroniczną do Pani Darii Balcerzak – daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

 

We would like to remind you that last round of distribution of accommodations in dormitories takes place on the 5th October.

The accommodations will be given to current doctoral students and doctoral students admitted to the I year of education in doctoral schools.

Applying for accommodation in dormitories of the UW takes place via USOSWeb.

After logging in the USOSWeb system please enter the COMMON SECTION tab,  choose APPLICATIONS and fill out:

  • for doctoral students from outside of Poland: application only
  • for doctoral students from Poland: application and the financial statement for the previous year

After completing the application it needs to be printed and signed. The scan should contain the following attachments:

  • Polish citizens – financial documentation and a map (for example Google Maps) indicating a route from the place of residence to the main campus of the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście street 26/28 in Warsaw)
  • Non-Polish citizens: a map indicating a route from the place of residence to the main campus of the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście street 26/28 in Warsaw).

The scanned documents should be sent to the following email address: daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl


22 lipca 2020

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021:

 

Aplikowanie o miejsce w pokojach dwuosobowych w Domach Studenta UW odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy w sekcji DLA WSZYSTKICH wybrać WNIOSKI oraz wypełnić:

1) w przypadku doktorantów spoza Polski: sam wniosek
2) w przypadku doktorantów Polaków: wniosek oraz oświadczenie finansowe za ubiegły rok.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Następnie skan wraz z załącznikami:

1) Polacy – dokumenty finansowe oraz mapa (np. Google maps) z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
2) Cudzoziemcy – sama mapa z wyznaczoną trasą z miejsca stałego pobytu do Kampusu Głównego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
należy przesłać drogą elektroniczną do Pani Darii Balcerzak – daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021:

dla obecnych doktorantów – od 13 lipca 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.
dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 28 września 2020 r. 

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

Obecnym doktorantom – 24 sierpnia 2020 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek.

Doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich – 30 września 2020 r. 

Obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOOSweb o ponowne przyznanie miejsca – 5 października 2020 r. 

Kwaterowanie w Domach Studenta:

Dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 19 października 2020 r.


ELIT – rekrutacja na międzynarodowe studia doktoranckie
11 maja 2020

ELIT – Empirical study of Literature Training Network – rekrutacja na międzynarodowe studia doktoranckie

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami empirycznymi tekstów literackich, jak również badaniem procesu czytania takich tekstów, opracowaniem nowych modeli neurokognitywnych, zgłębianiem innowacyjnych technologii i metod w badaniach eksperymentalnych, tworzeniem nowych paradygmatów badawczych, skutkami digitalizacji czytania dla procesów kognitywnych, jak również wieloma innymi aspektami związanymi m.in. z nauczaniem czytania w klasach wczesnoszkolnych, wpływem czytania na rozwój empatii czy samopoczucie, recepcją tekstów w przestrzeni publicznej czy zaletami tzw. shared reading – zapraszamy do projektu!

Projekt prowadzony jest w ramach programu Horyzont 2020 – Działania Marii Skłodowskiej-Curie. Zakłada on stworzenie międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, łączących nauki humanistyczne z naukami społecznymi. Doktorant będzie prowadził prace badawcze głównie na dwóch uniwersytetach – pierwsze 12 miesięcy spędzi na wybranym uniwersytecie wiodącym, a następnie pojedzie na kolejne 12 miesięcy na uniwersytet partnerski. Oprócz tego będzie uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez biorące udział w projekcie uniwersytety, jak również partnerów nieakademickich (wydawnictwa, szkoły, organizacje badawcze, stowarzyszenia, itp.).  Odbędzie również dwumiesięczny staż u partnera nieakademickiego.

Studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora z dwóch uniwersytetów (tzw. joint degree lub double degree).

Autorami i kierownikami projektu w ramach stworzonego konsorcjum jest 10 naukowców, głównie z uniwersytetów europejskich (m.in. z Norwegii, Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Polski, Słowacji, Włoch) oraz z Izraela. Każdy z uniwersytetów reprezentuje jeden naukowiec – przyszyły promotor pracy doktorskiej. Uniwersytet Warszawski w konsorcjum reprezentuje dr hab. Monika Płużyczka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.elitnetwork.eu , na której można znaleźć informacje o promotorach, partnerach nieakademickich, o planowanych pracach badawczych na każdym z uniwersytetów, jak i o warunkach rekrutacji: https://www.elitnetwork.eu/call-for-applications/

Termin składania dokumentów: do 15 czerwca 2020.

Szczegóły programu


Zmiana organizacji pracy
16 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo

W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora  Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,  Biuro ds. Studiów Doktorskich i Kształcenia Podyplomowego  pracuje w trybie pracy zdalnej oraz od 1 lipca  2020 r. w formie dyżurów, które mają charakter pracy wewnętrznej. 

Dyżury będą odbywały się od  poniedziałku do piątku  w godzinach 9-15. 

Prosimy o kontakt e-mailowy. Wszystkie dokumenty prosimy kierować do Kancelarii Ogólnej. 

Osoby, które chciałyby odebrać dyplom doktorski lub habilitacyjny prosimy o wcześniejsze umówienie się na odbiór na konkretny dzień mailowo pod adresem kamila.sobczyk@adm.uw.edu.pl