Dane statystyczne

drukuj drukuj

Dane statystyczne Uniwersytetu Warszawskiego są zbierane na potrzeby sprawozdania „S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku”