Dane statystyczne

drukuj drukuj

Dane statystyczne Uniwersytetu Warszawskiego są zbierane na potrzeby sprawozdania „S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku” 

Dane statystyczne dotyczące studiów doktoranckich na UW – TABELA

Dane statystyczne dotyczące studiów podyplomowych na UW – TABELA