Studia doktoranckie

drukuj drukuj

Wraz z wzrastającym w ostatnich latach zainteresowaniem studiami doktoranckimi, zwiększa się także liczba doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom doktora stał się w obecnych czasach przepustką do sukcesów w karierze zawodowej. Jak wynika z powyższej tabeli coraz więcej osób decyduje się na podjęcie studiów doktoranckich.

W szczególności zaś wrosła liczba kobiet na studiach doktoranckich. Jednocześnie Uniwersytet Warszawski dokłada wszelkich starań, aby uczynić swoją ofertę edukacyjną atrakcyjną także dla cudzoziemców.

Wyznaczając nowe trendy w działalności naukowo-edukacyjnej, nasz Uniwersytet od lat promuje wielokulturowość na wyższych uczelniach, dzięki czemu od 2005 roku znacząco wzrosła liczba obcokrajowców uczestniczących między innymi w studiach doktoranckich.

Od czasu swojego powstania, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (BSD) monitoruje trendy w ramach studiów doktoranckich, zarówno pod kątem liczby uczestników, jak i najbardziej popularnych kierunków.

BSD przygotowuje coroczne sprawozdania dotyczące uczestników studiów doktoranckich w celu przekazania danych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz zapewnienia jak najlepszego informowania potencjalnych kandydatów.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą jak zmieniała się liczba doktorantów na UW na przełomie lat 2014-2019.

Dane statystyczne dotyczące studiów doktoranckich na UW – TABELA