Studia podyplomowe

drukuj drukuj

Obecnie studia podyplomowe stały się jedną z najpopularniejszych form zdobywania specjalistycznej wiedzy, umożliwiającej osiągnięcie oraz zachowanie konkurencyjności na rynku pracy. Oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim dopasowana jest do stale zmieniających się wymogów współczesnego rynku oraz potrzeb kandydatów, dzięki czemu nasze studia cieszą się zainteresowaniem coraz większej liczby osób, w tym także cudzoziemców.

Każdy, zainteresowany wzbogacaniem swojej wiedzy, zawodowym przekwalifikowaniem, bądź poszerzaniem swoich kwalifikacji będzie mógł więc znaleźć coś dla siebie.

Od czasu swojego powstania, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (BSD) monitoruje tworzenie oraz przebieg studiów podyplomowych.

Nasze Biuro przygotowuje coroczne sprawozdania dotyczące uczestników studiów doktoranckich w celu przekazania danych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz zapewnienia jak najlepszego doinformowania potencjalnych kandydatów.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą jak zmieniała się liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2008-2018.

Dane statystyczne dotyczące studiów podyplomowych na UW – TABELA