Ubezpieczenia doktorantów

drukuj drukuj

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne w Biurze Spraw Doktoranckich oraz w sekretariatach studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach.

Są to:


W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących ubezpieczenia doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim należy się kontaktować z Panią mgr Anną Adamczyk (tel. 0 22 55 24 036, e-mail: annam@adm.uw.edu.pl)