Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

drukuj drukuj

Informacje dotyczące trybu wydawania karty EKUZ znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Do wniosku o wydanie karty EKUZ niezbędne jest zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zaświadczenie takie jest wystawiane ubezpieczonym doktorantom przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na ich wyraźny wniosek. W celu uzyskania ww. zaświadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z naszym Biurem pod numerem telefonu 0 22 55 24 036.