Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny doktoranta

drukuj drukuj

Doktorant może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny, o ile nie posiada on prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.