Wymagane dokumenty

drukuj drukuj
  • wypełniony druk ZUS ZZA
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
  • dowód osobisty
  • ważna legitymacja doktorancka
  • numer NIP