Dom Pracownika Naukowego

drukuj drukuj

Doktoranci mają możliwość ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego. Zainteresowani powinni złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy – w przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Pracownika Naukowego po raz pierwszy lub w celu przedłużenia takiego pobytu na kolejny rok akademicki.

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na swoim Wydziale/Jednostce Organizacyjnej aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według  obowiązującego wzoru można odbierać  w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej www.uw.edu.pl (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego).

Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz  w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony. Wypełniony kwestionariusz  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale.

Wydziały sporządzają listy doktorantów ubiegających się o zakwaterowanie lub przedłużenie zakwaterowania w DPN w roku akademickim 2019/2020 i przekazują je do Biura Spraw Socjalnych UW (do pokoju nr  19) w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r.

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura Spraw Socjalnych UW, którego siedziba znajduje się na głównym kampusie UW na Małym Dziedzińcu. Formularz powinien zawierać opinię Dziekana Wydziału i Kierownika Naukowego. Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące kwaterunku w roku akademickim 2019/2020 należy złożyć do Biura Spraw Socjalnych (pok. 19) do dnia 11 kwietnia 2019 r. 

W tej sprawie należy się skontaktować z Biurem Spraw Socjalnych UW: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Mały Dziedziniec, tel.: 022 55 22 608, kierownik: mgr Maria Dobrzyńska-Jaromin.