Zasady wnioskowania o DS

drukuj drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019:

 1. dla obecnych doktorantów:
  • od 2 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb. 

 2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

 1. obecnym doktorantom:
  – 28 sierpnia 2018 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 24 sierpnia 2018 r.
 2. doktorantom przyjętym na I rok:
  – 11 września 2018 r.
 3. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
  – 26 września 2018 r.

3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla wszystkich doktorantów od 17 września do 5 października 2018 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.