Zasady wnioskowania o DS

drukuj drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2019/2020:

  1. dla obecnych doktorantów:
  • od 1 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.
  1. dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 7 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 23 września 2019 r.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

  1. obecnym doktorantom:
  • 27 sierpnia 2019 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 23 sierpnia 2019 r.
  1. doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich:
  • 24 września 2019 r.
  1. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
  • 26 września 2019 r.

3) kwaterowania w Domach Studenta:

  1. dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 7 października 2019 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.