Zasady wnioskowania o DS

drukuj drukuj

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

 1. dla obecnych doktorantów:
  • od 17 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.
  • od 28 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb, ale w nieprzekraczalnym terminie 3 października 2017 r.

 2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

 1. obecnym doktorantom:
 • 21 sierpnia 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej
  do 11 sierpnia 2017 r.
 • 15 września 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 8 września 2017 r.
 1. doktorantom przyjętym na I rok:
 • 28 sierpnia 2017 r.
 • 11 września 2017 r.
 1. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 18 września 2017 r.
 • 28 września 2017 r.

3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla doktorantów  cudzoziemców – od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
 2. dla pozostałych osób – od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.