Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

drukuj drukuj

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

strona Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów