Koszt dyplomu

drukuj drukuj

Opłata za wydanie dyplomu wynosi:

100 PLN – dyplom doktora/doktora habilitowanego po polsku (oryginał i odpis)
40 PLN – odpis doktora/doktora habilitowanego w języku angielskim
150 PLNduplikat dyplomu doktora/doktora habilitowanego (wydawany tylko w przypadku zgubienia kompletu)

Numer konta, na które należy wpłacać:
12 1160 2202 0000 0000 6084 9173
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tytułem: opłata za wydanie dyplomu/odpisu w j. ang./duplikatu dyplomu doktora/doktora habilitowanego Imię i Nazwisko