Promocje doktorskie

drukuj drukuj

Co roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się uroczystości wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego. Każda jednostka organizacyjna UW posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego ma wyznaczony termin takiej uroczystości. Osoby odpowiedzialne za koordynację studiów doktoranckich na Wydziałach powiadamiają doktorów habilitowanych, doktorów i promotorów o terminie takiej promocji.

Zaplanowane terminy promocji doktorskich na rok akademicki 2018/2019

Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości a odebrały już swój dyplom, powinny zgłoście się do sekretariatu studiów doktoranckich na swoim Wydziale i poprosić o wpisanie ich na listę, natomiast oryginał dyplomu należy dostarczyć najpóźniej na dwa dni przed promocją do pokoju 30 w Pałacu Kazimierzowskim (drugie piętro).