Przebieg uroczystości

drukuj drukuj

Przebieg uroczystego rozdania dyplomów doktora i doktora habilitowanego

Uroczyste rozdanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego rozpoczyna się o godzinie 12.

Minimum pół godziny wcześniej osoby biorące udział w promocji powinny stawić się w pokoju 12 w Pałacu Kazimierzowskim (pierwsze piętro) w celu przebrania się w togi. Należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom.

O godzinie 12 doktorzy, doktorzy habilitowani i ich promotorzy zostają ustawieni w uroczysty orszak.

W pierwszej kolejności ustawiani w pary są doktorzy habilitowani (o ile biorą udział we wręczeniu dyplomów), a następnie doktorzy. Dalej, ustawia promotorów parami, w szeregu obok doktorów. Kiedy ci będą ustawieni w orszaku informuje, który z Prorektorów poprowadzi uroczystość. Orszak doktorów zamknięty jest przez Dziekana a orszak promotorów – przez Rektora.

Prowadzący wprowadza osoby do Sali Senatu w kolejności:

  • goście (Prowadzący prosi o zajęcie niezarezerwowanych, z reguły ostatnich rzędów znajdujących się najbliżej wyjścia),
  • doktorów, (siadają w pierwszych rzędach po lewej stronie, na miejscach dla nich zarezerwowanych). W przypadku obecności doktorów habilitowanych ci siadają na samym początku,
  • promotorów, (siadają w pierwszych rzędach po prawej stronie, na miejscach dla nich zarezerwowanych).
  • Za nimi bez instrukcji wchodzą Rektor i Dziekan.

Podczas uroczystości, jeśli są dyplomy habilitacyjne, Rektor podaje dyplom i dłoń do uściśnięcia doktorowi habilitowanemu. Następnie przechodzi do odczytywania nazwisk promotorów i doktorów. Wyczytana para ustawia się: doktor prawą stroną do Rektora, twarzą do zgromadzonych, promotor lewym bokiem do zgromadzonych.

Legenda

Pierwszy promotor rozpoczyna odczytywać po łacinie rotę przysięgi. Podczas odczytywania tekstu całej przysięgi, uczestnicy powstają na słowa:
„Spondebis igitur”
Wszyscy stoją, aż doktor złoży przysięgę na berło rektorskie, i powie:
„Spondeo ac polliceor”
wtedy wszyscy siadają.

Każdy następny wyczytany promotor, który wyjdzie na środek z doktorem będzie czytał skróconą wersję przysięgi. Wszyscy wstają w tym przypadku na słowa:
„Haec tu ex animi t’ui”
I siadają dopiero po tym jak doktor złoży przysięgę na berło rektorskie, czyli powie:
„Spondeo ac polliceor”

Gdy Rektor skończy uroczystość, wszyscy uczestnicy udają się do Sali Złotej, na uroczysty poczęstunek.