Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

drukuj drukuj

Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego Uniwersytetu. Od 2012 r. trwała budowania kolekcji doktoratów, która zawiera najnowsze rozprawy, obronione na UW od października 2012 r. Doktoraty wraz z recenzjami są dostępne na co najmniej 10 dni przed obroną.

Od listopada 2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora UW z dn. 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich rozprawy są przekazywane do RUW automatycznie z Archiwum Prac Dyplomowych UW . Zatem osoby, które przesłały rozprawę do APD nie muszą samodzielnie deponować doktoratu w Repozytorium.

Autorzy doktoratów obronionych przed 1 października 2013 r., których rozprawa nie została zdeponowana w APD, nadal mogą samodzielnie dodać doktorat do repozytorium. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z redakcją repozytorium.buw@uw.edu.pl.

Natomiast pozostałe teksty naukowe można umieszczać w ogólnopolskim Repozytorium CeON.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w zakładce Repozytorium UW.

Warto przeczytać: