Internetowa Rejestracja Kandydatów

drukuj drukuj
  • Uchwała nr 500 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r., poz. 500)

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.irk.oferta.uw.edu.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (system IRK).

W celu rejestracji w systemie IRK kandydat:

  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL bądź adres e-mail kandydata)
  • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych, w tym podaje informacje o ukończonej szkole średniej i wyższej i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,
  • dokonuje wyboru kierunku/specjalności studiów.

Po wypełnieniu formularza w systemie IRK oraz dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek/specjalność kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa na wybranym Wydziale dokumenty wskazane na stronie IRK, określone przez Jednostki.

Zapraszamy do zapisywania się na studia na UW na stronie irk.oferta.uw.edu.pl