Koła naukowe doktorantów

drukuj drukuj

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w kołach naukowych na podstawie art. 210 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW (Monitor UW z 2007 r., nr 5, poz. 261).


W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących kół naukowych doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim należy się kontaktować z Panią mgr Anną Adamczyk (tel. 0 22 55 24 036, e-mail: annam@adm.uw.edu.pl)