Kontakt

Kontakt drukuj drukuj

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00

W piątek dzień wewnętrzny

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30
tel. 0 22 55 24 036 do 39, 55 22 036,
fax 0 22 55 24 059

Pracownicy Biura
Kierownik Biura
mgr Małgorzata Marszałek
tel. 0 22 55 24 054
e-mail. malgorzata.marszalek@adm.uw.edu.pl
e-mail: nauczanie@adm.uw.edu.pl – adres ogólnobiurowy 

Zastępca Kierownika
mgr Michał Morski
tel. 0 22 55 24 055
e-mail: m.morski@uw.edu.pl

Pracownicy
mgr Anna Adamczyk
tel. 0 22 55 24 036
e-mail: anna.adamczyk@adm.uw.edu.pl

inż. Izabela Adaszewskaoddelegowanie do Szkół Doktorskich 
e-mail: i.adaszewska@adm.uw.edu.pl

mgr Daria Balcerzak
tel. 0 22 55 24 039
e-mail: daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

mgr Marta Kamińska – urlop
tel. 022 55 24 037
e-mail: marta.kaminska@adm.uw.edu.pl

mgr Małgorzata Tuszyńska
tel. 0 22 55 22 036
e-mail: m.tuszynska@uw.edu.pl