Legalizacja pobytu – krok po kroku

drukuj drukuj
Jeśli jesteś obywatelem państwa UE/EOG Jeśli jesteś obywatelem państwa, które nie należy do UE/EOG
Możesz wjechać na terytorium Polski i pozostać tu do 90 dni na podstawie ważnego paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Możesz wjechać na terytorium Polski, jeśli masz ważny dokument podróży (na przykład paszport), a także – jeśli jest to wymagane – wizę.

Listę państw, które obowiązuje ruch bezwizowy do Polski możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:  https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/

Jeśli planujesz być w Polsce dłużej niż 90 dni, musisz zarejestrować swój pobyt. Wiza Schengen (oznaczona symbolem „C”)  – dla cudzoziemców planujących pozostać na terytorium strefy Schengen do 90 dni w ciągu 180 dni.

Wiza krajowa (oznaczona symbolem „D”) uprawnia do wjazdu (jednego lub kilku następujących po sobie) i pobytu na terenie Polski przez okres dłuższy niż 90 dni. Czas ważności wizy krajowej to maksymalnie 1 rok.

Pamiętaj, żeby sprawdzić ważność swoich dokumentów i aplikować o zgodę na pobyt tymczasowy, zanim ważność Twojej wizy się skończy.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Cudzoziemców właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokładna instrukcja i lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Welcome Point UW:

http://welcome.uw.edu.pl/during-your-stay/legalisation-of-stay/legalisation-of-stay-euefta-nationals/ http://welcome.uw.edu.pl/during-your-stay/legalisation-of-stay/legalisation-of-stay-non-euefta-nationals/
Pamiętaj, że dokumenty spisane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

Lista tłumaczy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub wizyty w biurze Welcome Point.

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek?

Nasza instrukcja z pewnością Ci pomoże!

http://welcome.uw.edu.pl/content/uploads/2019/04/registration-of-stay-EU-citizens.pdf http://welcome.uw.edu.pl/content/uploads/2017/08/wniosek-legalizacja-pobytu.pdf
Jakie dokumenty są wymagane?
 • 1 kopia wypełnionego wniosku o zarejestrowanie pobytu,
 • dokument podróży (paszport) lub inny dokument tożsamości,
 • dokument, który potwierdza przyjęcie na studia lub ich kontynuowanie/certyfikat udziału w kursie przygotowawczym (wydany przez odpowiedni dziekanat),
 • dokument, który potwierdza, że jesteś ubezpieczony,
 • dowód posiadania wystarczających funduszy do życia i studiowania w Polsce,
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania (umowa najmu z dopiskiem, że kwota na umowie pokrywa opłaty za gaz, elektryczność, wywóz śmieci, czynsz itp.)
 • zaświazdczenie o zarejestrowaniu pobytu jest bezpłatne i jest ważne bezterminowo.
 • 2 kopie wniosku o zgodę na pobyt czasowy,
 • 4 aktualne, kolorowe zdjęcia,
 • ważny dokument podróży (paszport w dwóch kopiach),
 • dokument, który  potwierdza przyjęcie na studia lub ich kontynuowanie/certyfikat udziału w kursie przygotowawczym (wydany przez odpowiedni dziekanat),
 • dowód opłacenia czesnego lub potwierdzenie, że  nie musisz płacić za studia (na przykład: dokument potwierdzający posiadanie stypendium, dokument wydany przez odpowiedni dziekanat),
 • dokument, który potwierdza, że jesteś ubezpieczony,
 • dowód posiadania wystarczających funduszy do życia i studiowania w Polsce oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do ojczystego kraju,
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania (umowa najmu z dopiskiem, że kwota na umowie pokrywa opłaty za gaz, elektryczność, wywóz śmieci, czynsz itp.)
 • za złożenie wniosku należy zapłacić 340 PLN, natomiast za wydanie karty pobytu – 50 PLN lub 25 PLN z ulgą dla studentów.

Pamiętaj, że dokumenty spisane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Lista tłumaczy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/

Wniosek o zgodę na tymczasowy pobyt w Polsce możesz złożyć tylko, jeśli wcześniej umówisz się na spotkanie. Rejestracja online:

https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login

Instrukcja jak to zrobić jej tutaj: http://welcome.uw.edu.pl/content/uploads/2017/08/wniosek-legalizacja-pobytu.pdf

Wypełniony i podpisany wniosek złóż w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Warszawa, Marszałkowska 3/5)

 


Co zrobić w przypadku negatywnej decyzji w sprawie dotyczącej zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce?

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złóż odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziału Spraw Cudzoziemców właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Odwołanie musi być napisane w języku polskim. Spróbuj napisać je samodzielnie. Jeśli możesz, poproś o pomoc kogoś, kto zna język polski lub skorzystaj z pomocy słowników internetowych.

W Warszawie działa też wiele organizacji pozarządowych oferujących bezpłatną pomoc prawną.

Pamiętaj, że do odwołania należy dołączyć komplet wszystkich dokumentów wymaganych do udzielenia zezwolenia na pobyt (jw.)

Gotowe pismo wraz z dokumentami możesz przynieść do Welcome Point UW – sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku.