Niezbędne dokumenty wymagane do przyjęcia na studia doktoranckie

drukuj drukuj

Wymaganymi dokumentami od kandydata cudzoziemca na studia doktoranckie prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim są:

 • dokumenty dotyczącego posiadanego wykształcenia
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia
 • dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP
 • dokumenty potwierdzające stan zdrowia
 • dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP
 • dokumenty wymagane w teczce akt osobowych doktoranta.

Te ostatnie dokumenty to:

 1. podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do dziekana odpowiedniego wydziału oraz podanie wygenerowane z systemu IRK;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 3. CV (Curriculum Vitae), w tym informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach itp.;
 4. trzy fotografie;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. opinia opiekuna pracy magisterskiej;
 7. opinia przyszłego opiekuna naukowego, którego kandydat powinien znaleźć jeszcze przed rejestracją na dane studia doktoranckie;
 8. inne dokumenty, które mogą być wymagane przez poszczególne jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie.