Nostryfikacja dyplomu

drukuj drukuj

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego.

Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

  1. w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych – rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.
  2. w przypadku nostryfikacji stopni naukowych – rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy.

Przepisy dotyczące nostryfikacji: