Informator Studiów Doktoranckich

drukuj drukuj

Szanowni Kandydaci!

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, to największa i jedna z najlepszych polskich uczelni. Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowa oraz bogata infrastruktura badawcza i dydaktyczna.

W ramach studiów doktoranckich Uniwersytet Warszawski oferuje ponad 30 programów studiów, w tym również interdyscyplinarnych i międzynarodowych, które skierowane są zarówno do osób pragnących związać swoją przyszłość z działalnością naukowo-badawczą, jak i do tych, które chcą osiągnąć wyższy szczebel kariery zawodowej.

Studia doktoranckie na naszym Uniwersytecie to również możliwość dołączenia do najbardziej elitarnego grona naukowego w Polsce, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz uczestniczenia w innowacyjnych na skalę światową programach naukowo-badawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.