Informator Studiów Podyplomowych

drukuj drukuj

Szanowni Kandydaci!

We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw. Ciągłe podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzanie wiedzy jest więc nieodzowne w celu osiągnięcia samorealizacji i stabilizacji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Obecnie musimy również pamiętać o wyzwaniach, jakie wynikają dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej. Celem Strategii Lizbońskiej przyjętej przez Radę Europejską w 2000 r. jest uczynienie Unii Europejskiej najbardziej dynamiczną i rozwijającą się gospodarką świata. Kluczem do realizowania tej strategii rozwoju jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. Polska, jako kraj członkowski Unii, jest częścią tego procesu, w którym umiejętności i kwalifikacje osób pracujących stają się ich głównym atutem i jednocześnie warunkiem konkurencyjności firm.

Szeroka oferta studiów podyplomowych proponowanych przez Uniwersytet Warszawski skrojona jest na miarę potrzeb współczesnego rynku pracy. Skierowana jest ona zarówno do osób chcących doskonalić się zawodowo, jak i do tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Studia podyplomowe, precyzyjnie dopasowane do potrzeb kandydata, w istotny sposób przyczyniają się do podwyższenia jego kompetencji oraz zwiększenia możliwości na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do podjęcia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.