Kursy

drukuj drukuj

Szanowni Państwo!

Kursy dokształcające na Uniwersytecie Warszawskim to alternatywna forma kształcenia obok studiów podyplomowych. 

Znaczna większość oferowanych kursów ma formę warsztatową, gdzie praca odbywa się w niewielkich grupach. Podczas zajęć wykorzystywane są case studies, ćwiczenia, burze mózgów, dyskusje, prezentacje i inne formy pracy.