Dom Pracownika Naukowego

2014-04-11 11:00:43

Doktoranci mają możliwość ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego UW (DPN). Zainteresowani powinni złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy – w przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Pracownika Naukowego po raz pierwszy lub w celu przedłużenia takiego pobytu na kolejny rok akademicki.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura Spraw Socjalnych UW, którego siedziba znajduje się na głównym kampusie UW na Małym Dziedzińcu. Formularz powinien zawierać opinię Dziekana Wydziału i Kierownika Naukowego. Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące kwaterunku w roku akademickim 2017/2018 należy złożyć do Biura Spraw Socjalnych (pok. 19) do dnia 27 kwietnia 2017 r.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje o zakwaterowaniu w DPN w roku akademickim 2017/2018

Kwestionariusz do DPN