Informator Studiów Doktoranckich 2017/2018

2013-05-06 14:17:17

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, to największa i jedna z najlepszych polskich uczelni. Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowa oraz bogata infrastruktura badawcza i dydaktyczna.

W ramach studiów doktoranckich Uniwersytet Warszawski oferuje ponad 30 programów studiów, w tym również interdyscyplinarnych i międzynarodowych, które skierowane są zarówno do osób pragnących związać swoją przyszłość z działalnością naukowo-badawczą, jak i do tych, które chcą osiągnąć wyższy szczebel kariery zawodowej.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w określonej dyscyplinie naukowej, przygotowując jednocześnie do samodzielnej działalności badawczej.

Studia doktoranckie na naszym Uniwersytecie to również możliwość dołączenia do najbardziej elitarnego grona naukowego w Polsce, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz uczestniczenia w innowacyjnych na skalę światową programach naukowo-badawczych.

Studia doktoranckie są dziś także kluczem do osiągnięcia sukcesów zawodowych. Pracownicy ze stopniem doktora są dziś szczególnie cenieni przez pracodawców, a stopień magistra jest już często niewystarczający , aby skutecznie rozwijać karierę zawodową. Programy studiów doktoranckich na UW są dostosowane do coraz bardziej wymagającego rynku pracy, dlatego nasze studia doktoranckie kształtują najwyższej jakości pracowników, których kompetencje cenione są na całym świecie.

W celu zapoznania się z bogata ofertą studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, oddajemy do Państwa rąk niniejszy Informator.

Gorąco zachęcamy do rozpoczęcia studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim i życzymy wszystkim przyszłym Doktorantom sukcesów w karierze naukowej i zawodowej.

Informator w wersji elektronicznej do pobrania