Domy Studenta dla Doktorantów 2017/2018

2017-06-27 10:44:06

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą procedury przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informuję, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy termin składania wniosków wraz załącznikami przez obecnych doktorantów:
• od 17 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Do Biura należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

Aby wypełnić wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta, należy zalogować się do systemu USOSweb, wejść do zakładki Dla wszystkich i wybrać moduł Wnioski.

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski.