Pracownicy Biura

2010-11-30 14:32:04

Kierownik Biura

mgr Małgorzata Marszałek
Rejestracja nowych studiów podyplomowych, ogólne sprawy studiów podyplomowych
tel. 022/ 55-24-054
e-mail. malgorzata.marszalek@adm.uw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Michał Morski
Umowy co-tutelle, Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów, ogólne sprawy dotyczące doktorantów
tel. 022/ 55-24-055
e-mail: m.morski@uw.edu.pl

Pracownicy

mgr Anna Adamczyk
Ubezpieczenie doktorantów, ogólne sprawy studiów podyplomowych
tel. 022/ 55-24-036
e-mail: anna.adamczyk@adm.uw.edu.pl

mgr inż. Izabela Adaszewska
Promocje doktorskie
tel. 022/ 55-24-038
e-mail: i.adaszewska@adm.uw.edu.pl
e-mail: nauczanie@adm.uw.edu.pl

mgr Daria Balcerzak
Sprawy związane z doktorantami cudzoziemcami, ogólne sprawy dotyczące doktorantów, zakwaterowanie doktorantów.
tel. 022/ 55-24-039
e-mail: daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl

mgr Marta Kamińska
Stypendia dla doktorantów, listy stypendialne, refundacja stypendium RP, ogólne sprawy studiów doktoranckich, świadectwa studiów podyplomowych i doktoranckich, indeksy
tel. 022/ 55-24-037
e-mail: Marta.Kaminska@adm.uw.edu.pl

mgr Małgorzata Tuszyńska
Stypendia dla doktorantów, listy stypendialne, refundacja stypendium RP, ogólne sprawy studiów doktoranckich
tel. 022/ 55-22-036
e-mail: m.tuszynska@uw.edu.pl