Informator Studiów Podyplomowych 2017/2018

2010-11-30 15:02:09

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci

Dążenie do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów towarzyszy ludziom od zawsze. Obecne czasy wymagają od nas ciągłego samokształcenia, samorealizacji oraz pełnego profesjonalizmu. Wymuszają to również współczesne realia rynku pracy, a także oczekiwania społeczne. Niemały wpływ ma też chęć osiągnięcia jak najwyższego statusu społecznego i zawodowego oraz uzyskania awansu społecznego. Jednocześnie, wewnętrznie potrzebujemy ciągłego rozwoju, aby czuć się pełnowartościowym uczestnikiem życia publicznego, podążać za trendami i nie pozostawać w tyle za nowoczesnym stylem życia.

Poszerzanie wiedzy i własnych horyzontów poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych idealnie wpisuje się w ten nurt. Udział w zajęciach na studiach podyplomowych jest bowiem doskonałym przykładem obszaru edukacji, który może takie oczekiwania i potrzebę spełnić. Poprzez podwyższanie swoich kwalifikacji, dokształcanie się i zdobywanie nowej wiedzy, stajemy się bardziej atrakcyjni zarówno dla siebie, jak i okazujemy się pożądanym pracownikiem dla obecnego czy przyszłego pracodawcy.

Członkostwo w Unii Europejskiej również zobowiązuje Polskę do wdrażania przyjętej w 2010 r. strategii Europa 2020, która kontynuuje cele Strategii Lizbońskiej – uczynienie UE najbardziej dynamiczną i rozwijającą się gospodarką świata. Kluczem do realizacji tej strategii jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy.

Zachęcamy wszystkich gorąco do studiowania na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, gdzie znajdą Państwo studia spełniające Państwa oczekiwania i potrzeby.

Informator w wersji elektronicznej do pobrania