studia podyplomowe prowadzone przez internet

2010-12-06 08:49:23

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE PRZEZ INTERNET:

1. Internetowe Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie globalizacji – Global Development
(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – studia zawieszone

2. Internetowe Podyplomowe Studia „Geoturystyka” (Wydział Geologii przy współudziale Wydziału Zarządzania) – studia zawieszone

3. Podyplomowe Studia Europeistyczne – studia internetowe (Centrum Europejskie) – studia zawieszone

4. Studia Podyplomowe Polszczyzna a przekład. Studia podyplomowe dla tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów tłumaczeń (Wydział Polonistyki)

5. Studia Podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie (Wydział Polonistyki)