Zawieszenie studiów podyplomowych

drukuj drukuj

Zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z ważnych powodów, innych niż brak minimalnej liczby chętnych, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek kierownika jednostki prowadzącej te studia.

Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie decyzji o zawieszeniu oraz wskazanie terminu, w którym studia podyplomowe zostaną ponownie uruchomione.