Zmiana nazwy studiów podyplomowych

drukuj drukuj

Zmiany nazwy studiów podyplomowych zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów Podyplomowych dokonuje Senat.

Wniosek o zmianę nazwy powinien złożyć kierownik jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia podyplomowe dołączając do wniosku:

  • uchwałę Rady jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia akceptującą zmianę nazwy,
  • oraz uzasadnienie zmiany nazwy.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 30, II piętro)