- Studia Doktoranckie i Podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego - http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl -

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021

WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES” [1]

WYDZIAŁ BIOLOGII [2]

WYDZIAŁ CHEMII [3]

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII [4]

INSTYTUT FILOZOFII [5]

INSTYTUT SOCJOLOGII [6]

WYDZIAŁ FIZYKI [7]

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH [8]

WYDZIAŁ GEOLOGII [9]

WYDZIAŁ HISTORYCZNY [10]

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ [11]

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI [12]

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH [13]

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH [14]

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII [15]

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY [16]

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY [17]

WYDZIAŁ POLONISTYKI [18]

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI [19]

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII [20]

MIĘDZYWYDZIAŁOWE ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS UW ORAZ STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI Z SIEDZIBĄ W ISNS [21]

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA [22]

MIĘDZYWYDZIAŁOWE ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE PRZY WYDZIALE FILOZOFII I SOCJOLOGII [23]

KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH [24]

OŚRODEK BADAŃ NAD ANTYKIEM EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ [25]