Kto może otrzymać stypendium doktoranckie

drukuj drukuj

Zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w:

  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
  • realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu.

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego:

  1. uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.