Kto może otrzymać stypendium doktoranckie

drukuj drukuj

Zgodnie z §13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r., stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

  • terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
  • wykazuje się zaangażowaniem w:
  1. prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
  2. realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
  • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.