Przedłużenie studiów doktoranckich

drukuj drukuj

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowe może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie (§ 7 Zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim).