Zwiększenie stypendium doktoranckiego

drukuj drukuj

UWAGA  Nowe terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 i ich oceny przez komisje doktoranckie (plik)           

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 i ich oceny przez komisje doktoranckie (plik)

 

Terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2019/20 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2019/20 (plik)

         Zgodnie z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (…) przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Spełnienie kryterium naukowego i dydaktycznego jednocześnie dotyczy również doktorantów I roku studiów.

Akty prawne regulujące możliwość otrzymywania zwiększenia stypendiom doktoranckiego z dotacji projakościowej to:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1696),
  • Zarządzenie nr 179 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r., poz. 355 ),
  • Postanowienie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2020 r., poz. 29)