Kto może otrzymać stypendium

drukuj drukuj

Zgodnie z §11 Zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim doktorant może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium, które przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej lub dydaktycznej.

Uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich (§ 2 Zarządzenia nr 28 Rektora UW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim).