Przedłużenie studiów doktoranckich

drukuj drukuj

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po ostatnim roku studiów doktoranckich określonym w ich programie, sporządza się odrębne listy rankingowe. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w ich trakcie, przebywających na urlopie lub po powrocie z urlopu, uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów doktoranckich, na który zostali wpisani w danym roku akademickim.