Wniosek

drukuj drukuj

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego należy złożyć razem z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego w terminie do końca pierwszego miesiąca cyklu dydaktycznego jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Wzór wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego stanowi załącznik do Regulaminu.

Wniosek do pobrania ze strony www, str. 4 załącznika