Wniosek

drukuj drukuj

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego należy złożyć, tak jak wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, w terminie do końca pierwszego miesiąca cyklu dydaktycznego jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego wypełnia się w systemie USOSWeb w zakładce Dla wszystkich w module Wnioski.